top of page

פיתוח קול למבוגרים

לשיר בכיף - בכל גיל אפשר להתחיל!

בשיעורי פיתוח קול נלמד טכניקה להפקת קול נכונה, נרחיב את המנעד הקולי, נדייק את השירה ונשפר את הדיקציה. בנוסף נבין איך מגישים שיר בצורה משכנעת ואותנטית, נשים דגש מיוחד על הבעת הרגש בשירה ונתמדוד עם מלודיות מורכבות שיפתחו את השמיעה.

במסגרת הסטודיו, התלמידים יכולים להשתלב בהרכב מוזיקלי. השילוב בין השיעורים לבין ההשתתפות בהרכב מאפשר ליישם את הנלמד בשיעורים ומשפר באופן ניכר את רמת השירה ואת החוויה המוזיקלית.

כל השיעורים מתקיימים במסגרת פרטנית או בקבוצות קטנות.

bottom of page