top of page

פיתוח קול לילדים ונוער

בשיעורי פיתוח קול התלמידים יפתחו טכניקה לשירה נכונה, ירחיבו את המנעד הקולי, ילמדו לשיר באופן מדויק יותר וימצאו את הקול המוזיקלי היחודי שלהם. התלמידים יפתחו לסגנונות מוזיקליים חדשים וילמדו לשים לב לביצועים של זמרים אחרים. בגילאים הצעירים חלק ניכר מהלמידה נעשה דרך השירים בשילוב של תרגילי פיתוח קול ובהתחשב בשינויים האנטומיים של הגדילה שמתרחשים אצל הילדים.


שיעורי פיתוח קול לילדים ונוער מחייבים הבנה עמוקה באנטומיה של הפקת הקול שמתשנה ומתייצבת בגילאים אלו ותרגילי פיתוח הקול יהיו בהתאם. לכל תלמיד ותלמידה יגובש רפרטואר שירים בהתאם לטעמם האישי, איתו הם יופיעו בהופעות סטודיו ובהופעות חיצוניות. 

במסגרת הסטודיו, התלמידים יכולים להשתלב בהרכב מוזיקלי. השילוב בין השיעורים לבין ההשתתפות בהרכב מאפשר ליישם את הנלמד בשיעורים ומשפר באופן ניכר את רמת הנגינה ואת החוויה המוזיקלית.

bottom of page